Linbanan Boliden - Kristineberg.

Ett bildreportage från vad som är kvar av världens längsta linbana. Foto juli 2005.
Lite kortfattade data:
Linbanan byggdes i början på 40-talet av Nordströms Linbane AB. Öppnades 1943.
Användes för malmtransport från gruvorna i Kristineberg till smältverket i Boliden.
Längden är 96 km, indelad i åtta sektioner.
Totalt har det funnits 1400 korgar
Varje korg lastar 1,2 ton.
Banans manövercentral har funnits i Örträsk.
1987 upphörde transporterna med linbanan, och malmen överfördes till lastbil!
1989 öppnades "turisttrafik" på delen mellan Örträsk och Mensträsk, längd 13,9 km. Man kan åka på en 2 timmars linbanetur i 10 km/tim.


Vägvisning till linbanan.


.


Informationsskylt.


.


Gruvlave.


Linbanestation.


Inspektionskorg.


Korg för persontrafik, turistbanan.


Personkorgar.


Linbanan över en sjö.


.


På- och avstigningsramper.


Linbanestation.


Endast stolpen finns här kvar.


Vägskyddsannordning.


Vägkorsning


Korgar över vägskydd.


.


.


Interiör från linbanestationen, med turistkorgar.


.


Ett antal avställda korgar.


Närbild på korg och upphängning.


Ett fint litet museum som beskriver linbanans historia och uppbyggnad.


Korgar.


En sista bild på en korg.
Vill ni se fler industri linbanebilder så kan jag rekommendera Kalklinbanan Forsby - Köping. Se nedan.


Till kalklinbanan Forsby - Köping. En annan mycket intressant linbana.


Åter till menyn för övriga bilder.


Åter till huvudmenyn, järnvägs- och spårvägsbilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 4 september 2010. Vid mail, tag bort "X" i adressen.