Kalklinbanan Forsby - Köping.

För att transportera kalk från kalkbrottet i Forsby till cementfabriken i Köping byggdes i slutet av 30-talet en drygt 42 km lång linbana. Ett fantastiskt projekt! Det var ett både tekniskt och miljövänligt sätt att i ett kontinuerligt flöde transportera kalken. Banan var färdig 1941. Den byggdes av Nordströms Linbanor AB, och var i princip av samma typ som linbanan Kristineberg-Boliden i Västerbotten. (Länk till denna, finns nedan.)
Banan har varit i drift fram till 1997 då transporterna lades över på lastbil, eftersom det blev billigare !!! (Vilket än en gång visar att lastbilstransporter generellt är alldeles för billiga, med det är en annan historia.) År 2003 utsågs linbanan till årets Industriminne.
Linbanan provkörs en gång om året. De sista åren har det skett i sambarbete med Linbanans vänner, som i år firade Kalklinbanans Vecka 2010, 13-15 augusti med ”Världens Längsta Mobila Konstutställning”. Ett stort antal konstnärer (108 stycken) har fått måla dukar som sedan monterats på 314 av de 750 korgarna. Linbanan har körts kontinuerligt från morgon till kväll under dessa dagar. Detta är ett försök att få allmänheten att inse värdet av den unika industrimiljö som banan utgör. Det hela är dessutom sponsrat av EU!
Linbanan är mycket starkt rivningshotad. Nordkalk som äger banan vill göra sig av med den. Någon köpare finns inte då betydande investeringar måste till för att kunna fortsätta att köra linbanan. Troligen kommer den att rivas redan under hösten 2010, om inte ett ”under” inträffar, vilket vi måste hoppas på! Det är ett industriminne som absolut bör bevaras till eftervärden på något sätt.
Lite kortfattade data om linbanan:
Rundgående linbana med en bärlina och en draglina.
Totallängd är 41 170 meter.
Byggd år 1939-41.
Antal korgar totalt 750 st och varje korg kan ta 1200 kg kalksten. Total kapacitet är 90 ton per timme vid fullt utnyttjande.
Korgarnas hastighet är ca 10 km/tim.
Banan är indelad i 4 sektioner (fyra banor om man så vill).
235 stolpar i betong eller fackverk av stål. 12 spännstationer med motvikter på 35 till 40 ton håller rätt linspänning.
Högsta höjd är över Hjälmaresund, på 48 meter över sjön.
Stationer finns i Forsby, Knotberget, Malmberga, Granhammar och Köping.
Drivstationer för de fyra sektionerna finns i Forsby, Malmberga (två st) och Köping. Drivmotorerna är på 100 kW vardera.
Malmberga har varit banans ”centralstation”, med styrning, bemanning, övervakning, servicepersonal och förråd.
Här följer nu en bildberättelse från linbanan, fotona är tagna 13-14 augusti 2010. Jag har delat upp det hela i sex avsnitt, ett från och omkring varje station, samt ett över Hjälmaresund.
Titta på kartorna, klicka sedan på nedanstående länkar för att komma vidare. Ha en trevlig tur.


Linbanan i hela sin sträckning.


Affisch för konstutställningen.

Forsby, kalkbrottet.

Knotberget.

Hjälmaresund.

Malmberga.

Granhammar.

Köping, cementfabriken.
Till en annan intressant industri-linbana: Kristineberg-Boliden.


Åter till huvudmenyn, järnvägs- och spårvägsbilder.


Åter till menyn för övriga bilder.


E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 14 september 2010. Vid mail, tag bort "X" i adressen.

besöksräknare

statistik