Istappar, den kalla, snöiga vintern 2010.


Ett antal bilder med istappar i Alingsås.
Vintern 2010 var ovanligt kall och snörik. Istappar bildades på de hus som läkte värme, d.v.s. hade dålig isolering. Snön smälter underifrån,
men genom den kalla temperaturen så fryser smältvattnet till is. På såvis bildas istappar. Temperaturen var långa perioder under minus 20 grader.
Och under noll i flera månader i sträck. Idealväder för istappar alltså.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Glasscafe, Kansk inte rätt årstid!


.


.


.


.

Här finns fler bilder från vintern 2010.

Åter till menyn, övriga allmänna bilder.

E-post: rune.feldtX@telia.com © Foto, Rune Feldt, 16 maj 2010. Vid mail, tag bort "X" i adressen.